Làng Nghề Truyền Thống Sơn Đồng

ĐỒ THỜ TƯỢNG PHẬT QUẢNG ĐẠI

Cơ sở 1: Ngã tư Sơn Đồng – Hoài Đức – Hà Nội

Cơ sở 2: Khu công nghiệp làng nghề Sơn Đồng

Điện thoại: 0904 699 991

Email: nguyenchithanh267@gmail.com

Website: tuongphatquangdai.com

Địa chỉ cơ sở 1:

Địa chỉ cơ sở 2: